Інформативно, доступно та компетентно про вступ

до Дніпропетровського гуманітарного університету у 2017 році

Шановний абітурієнт! Скористайся унікальною пропозицією Дніпропетровського гуманітарного університету отримати вищу освіту за двома спеціальностями та одержати два дипломи державного зразка за спеціальною ціною (від 14820 грн на рік)!

Якщо у тебе наявний сертифікат ЗНО 2016 та/або 2017 року з наступним переліком конкурсних предметів (від 100 балів), обрай один з варіантів навчання!


Як подавати заяву на вступ в електронній формі?

 

Вступ-2017 для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти передбачає  подання заяви у електронній формі - для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання (окрім певної категорії осіб *). 

подати електронну заяву на вступ до університету

Для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти

Шановні вступники!

Інформуємо про можливість проходження процедури реєстрації електронного кабінета вступника, подання заяви онлайн безпосередньо у приймальній комісії Дніпропетровського гуманітарного університету, компетентні працівники якої нададуть вам у цьому допомогу. У разі неможливості створення кабінету вступника абітурієнт подає заяву у паперовій формі (рішення МОН України від 14.07.2017 р.)


Навчання за кошти університету

Пільги та знижки в оплаті за навчання при вступі у 2017 році


Дніпропетровський гуманітарний університет є пунктом реєстрації вступників на участь у конкурсному вiдборi на навчання для здобуття ступеня магiстра за спецiальнiстю 081 "Право" та офіційно визначеним Днiпропетровським регiональним центром оцiнювання якостi освiти пунктом проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Пропонуємо ознайомитися з особливостями реєстрації та проходження вступних випробувань


 

ДГУ - лідер у категорії набору вступників

на 1 курс денної форми навчання!

Рейтинг  вищих навчальних закладів України  приватної форми за результатами

Вступної кампанії-2016

 

Детальніше


Польща відкриває двері студентам університету !

Дніпропетровський гуманітарний університет відкриває широкі можливості студентам у виборі спільних освітніх програм з отриманням подвійних дипломів за ступенями бакалавра і магістра, проходження мовних курсів (польська, англійська мови) з видачею відповідних свідоцтв та стажувань для здобуття практичного досвіду і закріплення професійних навичок, участі у студентських науково-практичних заходах та академічному обміні, а також здобуття післядипломної освіти та по закінченню отримання можливості офіційного працевлаштування за фахом на території Польщі.

Подвійні дипломи

Як зробити правильний вибір професії ?

Шановні абітурієнти! Вибір професії – це складний і відповідальний крок у житті кожного, тому його потрібно робити свідомо й обдумано. Пропонуємо ознайомитися зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців, переліком спеціалізацій, особливостями навчання за освітніми програмами, можливостями працевлаштування за фахом.

ПРАВО

Спеціальність

081 "Право"

відноситься до галузі знань "Право"

 

 

Діяльність юриста пов’яза- на з законодавчим регулю- ванням суспільного життя. Спеціаліст у галузі права може займати посади  в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, устано- вах, організаціях незалеж- но від форми власності.

ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність

053 "Психологія" відноситься до галузі знань "Соціальні та поведінкові науки"

 

Фахівець з психології готується до роботи в умовах багатоукладної економіки, може працюва- ти на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління та консультативних фірмах.    

 

ТУРИЗМ

Спеціальність

242 "Туризм"

відноситься до галузі знань "Сфера обслуговування"

 

Фахівець спеціальності «Туризм» підготовлений для виконання професійних функцій у сфері туризму, здійснює професійну та виконавчу діяльність, що спрямована на задоволення потреб туристів в послугах індустрії туризму.


пошукова система сайту