історія і сучасність бібліотеки університету

 

Сьогодні на вузівські бібліотеки покладено важливе завдання  - забезпечення інформаційних потреб розвитку освіти, науки, виховання і підвищення духовності – сприяти створенню інтелекту нації.

 

Історія бібліотеки Дніпропетровського гуманітарного університету невелика за часом, але насичена багатьма подіями, котрі свідчать про її швидке становлення як одного з провідних структурних підрозділів вищого навчального закладу. Разом із вузом бібліотека росла і розвивалась. Була невеликою книгозбірнею, а сьогодні це потужна інформаційна установа, науковий інформаційний, просвітницький центр університету.

В перші роки існування основна увага зосереджувалась на формуванні книжкового фонду – забезпечення навчального процесу підручниками. З роками запроваджувались і розвивались інформаційно-бібліографічні технології, удосконалювались форми і методи роботи.

В перші роки створення бібліотеки фонд нараховував близько    3 000 одиниць зберігання. За 2007 -2009 роки збільшився до 22 тис. -  сформовано таке ядро бібліотечного фонду, від якого залежали рівень науково-педагогічної діяльності, забезпечення і якість навчального процесу. Саме наявність фонду визначає усі показники роботи і вся діяльність бібліотеки визначається її фондом. В читальному залі та книгосховищі зосереджено багато юридичних видань, книг з психології, літератури туристичного напряму, які мають наукову цінність.

До уваги читачів пропонуються наукові видання, навчально-методичні матеріали, конспекти лекцій, автореферати дисертацій, а також нові закони, нормативні акти та наукові статті, що публікуються на сторінках вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.

Бібліотека Дніпропетровського гуманітарного університету

На сучасному етапі склалася типова для бібліотек вищих навчальних закладів система обслуговування читачів, довідково-бібліографічного та інформаційного забезпечення, організації фондів. Різні категорії читачів: студенти, магістри, викладачі та вчені Університету мають можливість працювати у зручному, просторому, оформленому за сучасним дизайном приміщенні  на 55 посадочних місць.

Бібліотечна мережа включає 20 комп’ютерів, які є автоматизованими робочими місцями для співробітників і користувачів бібліотеки. До послуг читачів ксерокопіювальна техніка, доступ в Інтернет.

Одним з основних напрямків діяльності бібліотеки залишається формування її бібліотечних фондів. Фонд бібліотеки становить близько 26 тис. примірників друкованих видань. Бібліотечний фонд формується не тільки на традиційних, а й на електронних носіях інформації. На базі бібліотеки створена електронна бібліотека – база даних освітньої інформації і електронних підручників для психологів, туристів та юристів (300 – СD). Крім того, бібліотека одержує 15 назв періодичних видань. Комплектування фонду бібліотеки передбачає 100% забезпечення студентів денної та заочної форми навчання підручниками та посібниками, на підставі заявок навчально-педагогічного складу.

В бібліотеці створена система каталогів  та картотек. Алфавітний, систематичний та електронний каталоги широко та всебічно відображають фонд бібліотеки. Картотека "Праці вчених Дніпропетровського гуманітарного університету»" відображає наукові надбання співробітників університету.

З січня 2008 року розпочата робота в інтегрованій бібліотечно-інформаційній системі “ІРБІС”, яка реалізовує типові бібліотечні технології. Електронний каталог нараховує  7900 найменувань.

Освоєнню книжкового фонду сприяють випуск інформаційного бюлетеня "Нові надходження до бібліотеки ДГУ»", постійно діюча виставка «Не пропустіть новинку», «Дні інформації», на яких читачі безпосередньо знайомляться з новими надходженнями.

Щомісяця здійснюється аналіз читацької активності  студентів, викладачів університету (відвідування бібліотеки, книговидача, використання періодичних видань). Надані бібліотекою дані дозволяють визначити рейтинг факультетів, курсів за відвідуванням. Особлива увага приділяється вивченню використання фонду періодичних видань, попиту на періодику. Передплата журналів та газет кожного разу коригується з урахуванням інтересів читачів.

Роль бібліотеки в процесі освіти визначається її інформаційними можливостями, про що свідчать статистичні показники роботи, які з кожним роком зростають. Бібліотека обслуговує 900 читачів. Відвідування бібліотеки становить 4  тис., книговидача зросла до 15 тис. примірників на рік.

Успішна робота бібліотеки була б неможлива  без тісної співпраці з усіма кафедрами, підрозділами університету, без допомоги і підтримки з боку ректорату, деканатів, які підтримують всі  ініціативи, допомагають вирішувати найскладніші питання. Бібліотеку поважають і люблять читачі, про що говорять відповіді студентів в анкетних опитуваннях.

Функціонування будь-якої установи безпосередньо залежить від професійного рівня та особистих якостей її працівників. В бібліотеці Дніпропетровського гуманітарного університету працюють професіонали, які володіють бібліотечними технологіями, відповідальні, комунікабельні та ерудовані.

З 2006 року очолює структурний підрозділ Швіндіна Ірина Іванівна, яка має повну вищу освіту за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. В 1985 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука. З 1985 – 2006 р. працювала в Обласній дитячій бібліотеці, бібліотеці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. Щоденне кваліфіковане обслуговування працівників, їх чуйність, загальна культура, уважність завжди стають у пригоді нашим користувачам.

Колектив бібліотеки продовжує пошуки та впроваджує нові форми і методи діяльності, робить все можливе для збереження цінних видань, дбає про піднесення на більш високий рівень бібліографічної та інформаційної роботи, підвищення професійного рівня обслуговування читачів.

Перспективи розвитку бібліотеки пов’язані із запровадженням новітніх інформаційних технологій та автоматизацією:  збільшення  кількості комп’ютерів , подальше формування електронного каталогу бібліотеки університету, введення оперативних надходжень, ретроспективна оцифровка бібліотечних фондів, формування електронної бібліотеки університету, комплектування фонду бібліотеки електронними версіями видань. Одним із пріоритетних  напрямків  є збільшення фонду юридичної літератури, літератури з психології та туризму; створення відділу рідкісних та старовинних книжок; забезпечення читачів  в повному обсязі  навчально-методичними матеріалами в друкованому вигляді та на магнітних носіях. В перспективі  планується  налагодження корпоративних зв’язків з бібліотеками споріднених ВНЗ, бібліотеками різних систем і відомств; взаємодія з не бібліотечними організаціями, творчими спілками для кращого задоволення інформаційних потреб користувачів (книгообмін, обмін досвідом роботи).

Сприятливі умови для розміщення фондів та каталогів, використання сучасного обладнання, автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів – все це дало змогу налагодити органічно з’єднану систему бібліотечної діяльності в сукупності всіх її функцій – комплектування, опрацювання, зберігання, обслуговування та інформування, кульмінаційною метою якої є фахова освіта та всебічно гармонійно розвинута особистість.