інформація для осіб з Криму

Дніпровський гуманітарний університет інформує громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території (АР Крим та м. Севастополь) або переселилися з неї, про можливість реалізації права на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, що були здобуті ними після 20 лютого 2014 року (далі за текстом - атестація). Університет внесено до переліку Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів, що здійснюють зазначену процедуру атестації (ознайомитися з переліком на http://mon.gov.ua).  

 Перелік акредитованих напрямів та спеціальностей

 із зазначенням строку дії відповідного сертифіката про акредитацію, за якими Дніпровський гуманітарний університет здійснює процедуру атестації

Код та назва напряму підготовки

та спеціальності (код та назва спеціальності у відповідності до

Переліку галузей знань і

спеціальностей №266 від 29.04.2015 року)

Освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень Серія Номер Термін дії сертифікату
 

6.030401 Правознавство (081 Право)

бакалавр НІ-ІІ 0415678  01.07.2018

6.030102 Психологія (053 Психологія)

-//-

НІ-ІІ 0415679 01.07.2018

6.140103 Туризм (242 Туризм)

-//-

НІ-ІІ 0472062 01.07.2019

8.03040101 Правознавство (081 Право)

магістр

НIV

0476197

01.07.2020

8.03010201 Психологія (053 Психологія)

-//-

НIV

0455201

01.07.2017

7.03040101 Правознавство (081 Право)

спеціаліст

НІ-ІІІ

0477110 01.07.2025

7.03010201 Психологія (053 Психологія)

-//-

НІ-ІІІ

0472061

01.07.2019

 

Відповідальний підрозділ з організації прийому та розгляду заяв громадян щодо проходження процедури атестації - Приймальна комісія. 

Дніпровський гуманітарний університет

49064, м. Дніпро, вул. Орловська, 1-б, кабінет 200.

тел.: (056)788-51-72, (067)637-58-15, (050)817-28-11

 Факс: (056)767-35-24

Е-mail:  dgu.vstup@i.ua, abit@dgu-vstup.info

Покроковий алгоритм проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання

Крок 1

Звернутися до приймальної комісії ДГУ для отримання попередньої консультації щодо можливості проходження атестації та призначення дати подачі документів.


Підготуйте пакет документів:

 • документ, що посвідчує особу;

 • оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідний документ про його визнання;

• дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

• копію документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності);

• інші документи (копії документів), які підтверджують особливі умови його зарахування на навчання до вищого навчального закладу.


Завітайте до приймальної комісії ДГУ (у призначену дату та час) для оформлення освітньої декларації* (завантажити  тут), яка заповнюється і підписується заявником особисто (крім розділу ІІІ - заповнюється університетом) та подання документів**, зазначених у пункті 2.

* В освітню декларацію заявником вносяться наступні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • дані документу, що посвідчує особу;

 • адреса місця проживання;

 • мета звернення;

 • освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник;

 • шифр та назва спеціальності (напрям підготовки), за якою рівень навчання / кваліфікація потребує визнання;

• кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендує заявник;

• додаткові відомості.

** Посадова особа університету (відповідальний секретар приймальної комісії або начальник навчально-методичного відділу) робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх. Оригінали документів особисто повертаються заявнику в той же день.

УВАГА! Якщо документи, надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації, університет повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.


Отримайте запрошення на допуск до атестації з зазначенням інформації про форми* та строки** проведення атестації та візміть участь у проходженні процедури.

* Атестація заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти.

** Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. У виняткових випадках, шляхом письмового погодження із заявником, строки проведення атестації можуть бути скориговані, але не пізніше одного місяця з дня отримання запрошення.


Ознайомтеся з рішенням про результати атестації, яке приймається  Атестаційною комісією впродовж трьох робочих днів, щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в університеті або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації (позитивне* або негативне**).

* Позитивне рішення передбачає відповідно визнання результатів та періодів навчання, або видачу диплома державного зразка та додатку до нього. 

** Негативне рішення - відмова у визнанні результатів проходження атестації.

внутрішні нормативні документи про порядок проведення атестації

Про атестацію для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та термінів навчання
Порядок проходження атестації в ДГУ
Порядок проходження атестації в ДГУ
Порядок проходження атестації в ДГУ
Порядок проходження атестації в ДГУ
Порядок проходження атестації в ДГУ

Корисні посилання: