ВСТУП НА 2-3 КУРС З ДИПЛОМОМ бакалавра, спеціаліста або магістра

Вимоги до зарахування для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс

– на основі здобутого за іншим напрямом (спеціальністю) ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста абітурієнти, які зараховуються на другий курс (з нормативним терміном навчання) за результатами результатами складання вступного екзамену з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 «Право» – вступний екзамен з дисципліни «Основи правознавства» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

053 «Психологія»  – вступний екзамен з дисципліни «Біологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

241 "Готельно-ресторання справа", 242 «Туризм»   вступний екзамен з дисципліни «Географія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій) .

Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.


Вимоги до зарахування для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання на 2-3 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів

10 серпня 2018 року

Терміни проведення університетом фахових випробувань

11-15 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 16 серпня 2018 року
Виконання особами вимог до зарахування

не пізніше

22 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників*

не пізніше

23 серпня 2018 року

* – в окремих випадках (для вступників рекомендованих до зарахування в університет, які були зараховані на навчання в інші вищі навчальні заклади і розпочали процедуру відрахування) – до 29 вересня 2018 року.

Програми вступних випробувань

Основи правознавства

Бiологiя

Географiя

Розклад вступних випробувань за денною та заочною формами навчання