Ліцензія Міністерства науки і освіти України про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Правила прийому до Дніпропетровського гуманітарного університету у 2017 році

(зі змінами, затвердженими 06 липня 2017 року, протокол №10)

Правила прийому до Дніпропетровського гуманітарного університету у 2017 році

(зі змінами, затвердженими 20 червня 2017 року, протокол №9)

Правила прийому до Дніпропетровського гуманітарного університету у 2017 році

(затверджено Вченою радою 15 грудня 2016 року, протокол №4)

Положення про прийом на навчання до Дніпропетровського гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році

Положення про прийом на навчання до Дніпропетровського гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра

за іншим напрямом підготовки у 2017 році

Положення про прийом на навчання до Дніпропетровського гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня магістра у 2017 році