Ліцензія Міністерства науки і освіти України про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Правила прийому до Дніпровського гуманітарного університету у 2019 році

Положення про прийом на навчання до Дніпропетровського гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році

Положення про прийом на навчання до Дніпропетровського гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра

за іншим напрямом підготовки у 2017 році

Положення про прийом на навчання до Дніпропетровського гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня магістра у 2017 році