Особи, що бажають вступити на навчання до Дніпровського гуманітарного університету, для участі у конкурсі мають звернутися до Приймальної комісії та подати документи за наступним переліком:

Перелік документів абітурієнта для вступу до ДГУ
Важливо! Для категорії вступників, що мають право на отримання соціальних пільг в оплаті за навчання...»читати«

Особливості подання заяви на 1 курс денної та заочної форми навчання ступеня бакалавра

Детальніше...

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України на підставі відповідного наказу. Процедура визнання документа здійснюється університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.