пільги та знижки в оплаті за навачння

У 2016 році запроваджено широкий перелік пільг і знижок в оплаті за навчання як для категорії випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що мають високі успіхи у навчанні (навчаються за кошти університету терміном від одного семестру до чотирьох років), так і для соціально незахищених категорій населення (надається знижка від 25 до 50% на весь період навчання) та вступників, які мотивовані до навчання саме в Дніпровському гуманітарному університеті (надається знижка від 10 до 100% на перший рік навчання).

Перелік пільгових категорій вступників і розміри знижок

в оплаті за навчання у 2019 році

№ з/п                                                                                     Пільгова категорія 

Розмір знижки,

%

Термін надання, семестр                                                       Умови щодо надання знижки

1.

 

Переможці четвертого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 100 1, 2 Вступ на денну форму навчання

3-8

Складання екзаменаційної сесії на «відмінно» в кожному семестрі

2.

 
Переможці третього етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України   100 1, 2 Вступ на денну форму навчання
 3 Складання екзаменаційних сесій на «відмінно» протягом першого курсу

3.

 

Члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних учнівських олімпіадах, перелік яких визначений МОН України 100  1, 2 Вступ на денну форму навчання
3 Складання екзаменаційних сесій на «відмінно» протягом першого курсу

4.

 

Особи, нагороджені золотою або срібною медаллю за успіхи у навчанні  100  1 Вступ на денну форму навчання
2 Складання екзаменаційної сесії на «відмінно» в першому семестрі

5.

Особи, які мають суму балів сертифіката ЗНО з трьох конкурсних предметів, що становить 520-600  100  1
Вступ на денну форму навчання

6.

Особи, які мають суму балів сертифіката ЗНО з трьох конкурсних предметів, що становить 480-539 15  1, 2 Вступ на денну форму навчання

7.

Особи, які подали до приймальної комісії університету оригінали документів про освіту до 31 липня *  25  1-8 Вступ на денну форму навчання

8.

Особи з особливими освітніми потребами (інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років), які потребують додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти ** 25  1-8, 9 Вступ на денну або заочну  форму навчання

9.

Особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи ***  25 1-8 Вступ на денну форму навчання

10.

Особи, які мають статус дитини з багатодітної сім’ї ****  25  1-8 Вступ на денну форму навчання

11.

Особи, які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування ***** 50  1-8, 9 Вступ на денну або заочну  форму навчання

12.

Особи, які здобувають в університеті ступінь бакалавра за двома спеціальностями одночасно ****** 40  1-8 Вступ на денну та заочну форми навчання

13.

Особи, які є випускниками Дніпровського гуманітарного університету, та вступають на навчання вдруге для отримання освітнього ступеню за іншою спеціальністю 10 1, 2 Вступ за освітніми програмами ступеня бакалавра, магістра

14.

 

Особи, які є випускниками одного навчального закладу 10  1, 2 Вступ одночасно 5-9 осіб
15 1, 2 Вступ одночасно 10 і більше осіб

15.

Особи, які за наслідками агітаційно-профорієнтаційної роботи залучили до вступу на навчання інших осіб, що не здобували освіту в Дніпровському гуманітарному університеті  10 (за кожну особу)  1, 2 Попереднє інформування Приймальної комісії про кандидатуру вступника та її дані

– з розбивкою суми оплати за 1 рік навчання відповідної спеціальності пропорційно на весь строк навчання;  

** – відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1, пункт 1) і Закону України  «Про охорону дитинства»;

*** – відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

**** – відповідно доЗакону України  «Про охорону дитинства»;

***** – відповідно доЗакону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

****** – надається знижка в оплаті за заочною формою навчання у встановленому розмірі.