Рейтингові списки вступників !

Освітній ступінь "бакаларв"

1-й курс (денна форма навчання)

081 "Право"

053 "Психологія"

241 "Готельно-ресторанна справа"

242 "Туризм"2-й курс (денна форма навчання)

053 "Психологія"


3-й курс (денна форма навчання)

081 "Право"

053 "Психологія"

242 "Туризм"освітній ступінь "Магістр"

1-й курс (денна форма навчання)

081 "Право"

053 "Психологія"

242 "Туризм"


1-й курс (заочна форма навчання)

081 "Право"

053 "Психологія"

242 "Туризм"