Вітаємо абітурієнтів,

яких зараховано студентами ДГУ!

1-й курс (денна форма навчання)

081 "Право"

053 "Психологія"

242 "Туризм"