Студентам закладів вищої освіти

У разі актуальності питання щодо переведення з вищого навчального закладу або поновлення до закладу вищої освіти України, а також процедури атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти (для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території (АР Крим та м. Севастополь