вступ на освітній ступінь магістра

Шановний абітурієнт!

 

Скористайся можливістю отримати документ державного зразка про повну вищу освіту - диплом магістра -  за 1 рік 6 місяців !

Диплом магістра ДГУ

Вимоги до зарахування для здобуття ступеня магістра

– за умови вступу на споріднену спеціальність на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти абітурієнти, які зараховуються за результатами складання вступного екзамену з іноземної мови та фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» або диплома спеціаліста за спеціальністю 081 право / 7.03040101 «Правознавство» – зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
– тест з права;
– тест загальної навчальної правничої компетентності;
– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

053 психологія (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» або диплома спеціаліста за спеціальністю 053 психологія / 7.03010201 «Психологія») – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» або диплома спеціаліста за спеціальністю 242 туризм / 7.14010301 «Туризм») – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Туризм» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

 

– на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) абітурієнти, які зараховуються за результатами складання вступного екзамену з іноземної мови, додаткового вступного екзамену та фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право * – зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
– тест з права;
– тест загальної навчальної правничої компетентності;
– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

053 психологія – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Загальна психологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Туризм» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Організація туризму» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих. Для додаткового вступного екзамену та середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень використовуються вагові коефіцієнти 0,5.

* При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи:

– у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

– особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного екзамену з іноземної мови, фахового вступного випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство», додаткового вступного екзамену (у разі вступу за неспорідненою спеціальністю) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників 
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти
для здобуття ступеня магістра

 

інфографіка

 

Вступ  за обраною  спеціальністю ("ПРАВО", "ПСИХОЛОГІЯ", "ТУРИЗМ") здійснюється на півдставі документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти:

- за спорідненою спеціальністю  - на основі диплома бакалавра або спеціаліста ("ПРАВО", "ПСИХОЛОГІЯ", "ТУРИЗМ");

Визначення конкурсного балу за спорідненою спеціальністю

- за неспорідненою спеціальністю ("перехресний" вступ) - на основі диплома бакалавра, магістра або спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (за умови виконання додаткового навчального плану).

Визначення конкурсного балу за перехресним вступом
Екзамени для вступу до магістратури
Календар абітурієнта ДГУ