вступ на освітній ступінь магістра

Шановний абітурієнт!

Диплом магістра ДГУ

 

 

Скористайся можливістю отримати документ державного зразка про повну вищу освіту - диплом магістра -  за 1 рік 6 місяців !

Конкурсний відбір і вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань і проводиться на основі конкурсного бала:

- для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)). Вступники беруть участь у конкурсному відборі на підставі конкурсного бала, який обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей;

У 2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років.

- для вступу за спеціальностями 053 «Психологія», 242 «Туризм» – у формі єдиного вступного іспиту або вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) та фахового вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). Вступники беруть участь у конкурсному відборі на підставі конкурсного бала, який обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

Результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови для участі у конкурсі має бути 2019 року.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання, що визначаються у Положенні про прийом на навчання до Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» для здобуття освітнього ступеня магістра.


Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі 

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в університеті (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 “Психологія”, 242 “Туризм” (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року. 


Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра, проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна форми навчання

Спеціальність

081 «Право»

 Інші спеціальності:

053  «Психологія», 242  «Туризм»

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового випробування

14 травня – до 18.00 години

05 червня 2018 року

14 травня – до 18.00 години

05 червня 2018 року

Терміни проведення додаткових вступних випробувань

14 – 31 травня 2018 року

14 – 31 травня 2018 року

Перший етап вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 року

02 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі:

- на основі вступних іспитів (за спеціальними умовами)

- на основі єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування (за ЗНО)

 

 

 

о 18.00 годині

09 липня 2018 року;

 

о 18.00 годині

26 липня 2018 року

 

 

 

о 18.00 годині 

09 липня 2018 року;

 

о 18.00 годині

26 липня 2018 року

Термін проведення єдиного вступного іспиту (іноземна мова)

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Термін проведення єдиного фахового вступного випробування (Тестові завдання блоків «ТЗНПК» та «Право»)

13 липня 2018 року

-

Терміни проведення університетом фахових випробувань

-

23 – 27 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

04 серпня 2018 року

не пізніше 12.00 години

04 серпня 2018 року

Виконання особами вимог до зарахування

не пізніше

20 серпня 2018 року

не пізніше

20 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

23 серпня 2018 року

не пізніше

23 серпня 2018 року

Другий етап вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

17 вересня 2018 року

17 вересня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на основі єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування (вступних іспитів)

о 18.00 годині

08 жовтня 2018 року

о 18.00 годині

08 жовтня 2018 року

Терміни проведення університетом фахових випробувань

-

09 – 12 жовтня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

16 жовтня 2018 року

не пізніше 12.00 години

16 жовтня 2018 року

Виконання особами вимог до зарахування

не пізніше

24 жовтня 2018 року

не пізніше

24 жовтня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 27 жовтня

2018 року

не пізніше 27 жовтня

2018 року

Розклад вступних випробувань за денною та заочною формами навчання