вступ на освітній ступінь магістра

Шановний абітурієнт!

 

Скористайся можливістю отримати документ державного зразка про повну вищу освіту - диплом магістра -  за 1 рік 6 місяців !

Диплом магістра ДГУ

Вимоги до зарахування для здобуття ступеня магістра

– за умови вступу на споріднену спеціальність на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти абітурієнти, які зараховуються за результатами складання вступного екзамену з іноземної мови та фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» або диплома спеціаліста за спеціальністю 081 право / 7.03040101 «Правознавство» – зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
– тест з права;
– тест загальної навчальної правничої компетентності;
– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

053 психологія (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» або диплома спеціаліста за спеціальністю 053 психологія / 7.03010201 «Психологія») – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм (при поданні диплома бакалавра за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» або диплома спеціаліста за спеціальністю 242 туризм / 7.14010301 «Туризм») – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Туризм» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

 

– на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) абітурієнти, які зараховуються за результатами складання вступного екзамену з іноземної мови, додаткового вступного екзамену та фахового вступного випробування (для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Умовами прийому порядку) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень:

081 право * – зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
– тест з права;
– тест загальної навчальної правничої компетентності;
– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

053 психологія – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Психологія» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Загальна психологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 туризм – вступний екзамен з іноземної мови, фахове вступне випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Туризм» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Організація туризму» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих. Для додаткового вступного екзамену та середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень використовуються вагові коефіцієнти 0,5.

* При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи:

– у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

– особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного екзамену з іноземної мови, фахового вступного випробування з дисциплін спеціалізації бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство», додаткового вступного екзамену (у разі вступу за неспорідненою спеціальністю) з урахуванням середнього балу документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
вступників 
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти
для здобуття ступеня магістра

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Спеціальність

081 «Право»

Інші спеціальності

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

12 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

о 18.00 годині

17 липня

2017 року

1 серпня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які бажають брати участь у конкурсному відборі на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки)

о 18.00 годині

25 липня

2017 року

Терміни проведення додаткових вступних випробувань

18 – 20 липня

2017 року

2 – 8 серпня

2017 року

Термін проведення Єдиного фахового вступного випробування

о 10.00 годині

3 серпня 2017 року

-

Терміни проведення університетом фахових випробувань

-

2 – 8 серпня

2017 року

Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування

15 серпня

2017 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 29 серпня 2017 року

10 серпня

2017 року

Виконання особами вимог до зарахування

не пізніше 4 вересня
 2017 року

не пізніше 22 серпня
2017 року

Терміни зарахування вступників*

не пізніше 5 вересня
2017 року

не пізніше 23 серпня 2017 року

* – в окремих випадках (для вступників рекомендованих до зарахування в університет, які були зараховані на навчання в інші вищі навчальні заклади і розпочали процедуру відрахування) – до 29 вересня.

 

 

інфографіка

 

Вступ  за обраною  спеціальністю ("ПРАВО", "ПСИХОЛОГІЯ", "ТУРИЗМ") здійснюється на півдставі документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти:

- за спорідненою спеціальністю  - на основі диплома бакалавра або спеціаліста ("ПРАВО", "ПСИХОЛОГІЯ", "ТУРИЗМ");

Визначення конкурсного балу за спорідненою спеціальністю

- за неспорідненою спеціальністю ("перехресний" вступ) - на основі диплома бакалавра, магістра або спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (за умови виконання додаткового навчального плану).

Визначення конкурсного балу за перехресним вступом
Екзамени для вступу до магістратури


Календар абітурієнта ДГУ