Вступ на 2-3 курс з дипломом молодшого спеціаліста

Шановний абітурієнт!

 

Скористайся можливістю отримати документ державного зразка про вищу освіту - диплом бакалавра -  за скороченою освітньою програмою!

Диплом бакалавра ДГУ

 

 

Набір на освітній ступінь бакалавра ("ПРАВО", "ПСИХОЛОГІЯ", "ТУРИЗМ", "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА") на основі диплому молодшого спеціаліста, здобутого  за іншою спеціальністю у 2018 році здійснюється із зарахуванням одразу на 2-3 курс!

Вимоги до зарахування для здобуття ступеня бакалавра випускниками коледжу або технікуму

– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за умови вступу на споріднений напрям підготовки абітурієнти, які зараховуються на третій курс за результатами складання фахового вступного випробування, з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста:

081 «Право» (при поданні диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство») – фахове випробування з дисципліни «Теорія держави та права» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 «Туризм» (при поданні диплома молодшого спеціаліста за однією з спеціальністей: 5.14010301 «Туристичне обслуговування»; 5.14010101 «Готельне обслуговування»; 5.14010102 «Ресторанне обслуговування») – фахове випробування з дисципліни «Організація туризму» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих.

 

– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, здобутого за іншою спеціальністю, абітурієнти, які зараховуються на другий (третій) курс за результатами складання фахового вступного випробування та додаткового вступного екзамену, з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста:

081 «Право» – фахове випробування з дисципліни «Теорія держави та права» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Основи правознавства» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

053 «Психологія» – фахове випробування з дисципліни «Загальна психологія» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Біологія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій).

242 «Туризм»  фахове випробування з дисципліни «Організація туризму» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Географія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій) .

241 «Готельно-ресторанна справа»  фахове випробування з дисципліни «Організація готельного та ресторанного господарства» та додатковий вступний екзамен з дисципліни «Географія» (у письмовій формі з використанням тестових технологій) .

Результати складання вступних випробувань обчислюються за 100-бальною шкалою.  Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих. Для додаткового вступного екзамену та середнього балу диплома молодшого спеціаліста використовуються вагові коефіцієнти 0,5.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра, проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів

не пізніше 18.00 години

24 липня 2018 року

не пізніше 18.00 години

10 серпня 2018 року

Терміни проведення університетом фахових випробувань

25-31 липня 2018 року

11-15 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2018 року 16 серпня 2018 року
Виконання особами вимог до зарахування

не пізніше

22 серпня 2018 року

не пізніше

22 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників*

не пізніше

23 серпня 2018 року

не пізніше

23 серпня 2018 року

* – в окремих випадках (для вступників рекомендованих до зарахування в університет, які були зараховані на навчання в інші вищі навчальні заклади і розпочали процедуру відрахування) – до 29 вересня 2018 року.

інфографіка

Екзамени для вступу до ДГУ  після коледжу, технікуму

Програми вступних випробувань

Основи правознавства

Бiологiя

Географiя


Розклад вступних випробувань за денною та заочною формами навчання